Een Pondje Minder - Calcium

Waar zit Calcium in?

Calcium komt voor in zuivelproducten, zoals:

  • Melk
  • Yoghurt
  • Kaas

Ook brood, groenten, peulvruchten en aardappelen bevatten calcium, maar veel minder dan zuivelproducten. Toch dragen deze producten bij aan je totale calciumbehoefte.

Hoeveel Calcium heb ik nodig?

De hoeveelheid calcium die uw lichaam nodig heeft, is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en geslacht. Volgens de gezondheidsraad, het onafhankelijke adviesorgaan van de regering, hebben mensen tussen de 25 en 50 jaar gemiddeld 950 mg calcium per dag nodig. Dit staat gelijk aan 4 à 5 glazen melk.

Factoren die de Calciumopname beïnvloeden.

Er zijn enkele factoren die van invloed zijn op de manier waarop uw lichaam calcium opneemt. Voldoende beweging en vitamine D zorgen ervoor dat je lichaam calcium goed opneemt, terwijl te weinig beweging en vitamine D ervoor zorgen dat je minder calcium opneemt.

Bovendien hebben veranderingen in de hormoonbalans bij vrouwen in de menopauze een negatieve invloed op de opname van calcium. Ook 70-plussers nemen minder calcium op. En tot slot helpt alcohol je lichaam ook om minder calcium op te nemen.

Wat is een veilige dosis Calcium?

De maximale veilige dosis Calcium is 2.500 mg per dag, wat overeenkomt met ongeveer 2 liter melk. Bij het bepalen van de maximale veilige dosis wordt met een ruime marge rekening gehouden met de gemiddelde behoefte.

Gevolgen van Calcium tekort.

Calciumtekort kan bij kinderen spierkrampen veroorzaken. Op latere leeftijd kan calciumgebrek de bloedstolling vertragen en – in het geval van een ernstig tekort – spierkrampen.

Wanneer uw lichaam een tekort aan vitamine D heeft en calcium niet goed kan opnemen, kan osteomalaxie ontstaan. Dit is een verzachting van uw botten. Bij ouderen kan te weinig calcium leiden tot osteoporose of botverlies.

Gevolgen van te veel Calcium.

Als je te veel calcium eet, verstoort het de opname van ijzer, zink, magnesium en fosfor. Hierdoor kunt u deze mineralen missen. U loopt ook risico op nierstenen, en de ophoping in uw botten kan uw botten verergeren en verzwakken.

Een Pondje Minder - Calcium